IPAID

iPhone, iPod, iPad: là các sản phẩm của Apple; còn iPaid = I paid nghĩa là "Tôi là người trả tiền".

Sự kiện nổi bật